Privacybeleid

Privacyverklaring Rob Stoop

Rob Stoop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rob Stoop, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rob Stoop verstrekt.
Rob Stoop kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Rob Stoop GEGEVENS NODIG HEEFT
Rob Stoop verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Rob Stoop uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Rob Stoop GEGEVENS BEWAART
Rob Stoop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Rob Stoop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar robstooppianoacc@gmail.com. 
Rob Stoop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Rob Stoop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rob Stoop gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Rob Stoop kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rob Stoop bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie kan, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht worden naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Rob Stoop te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rob Stoop heeft hier geen invloed op.
Rob Stoop heeft Google geen toestemming gegeven om via Rob Stoop verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rob Stoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rob Stoop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rob Stoop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rob Stoop op via robstooppianoacc@gmail.com

http://piano-solo.nl is een website van Rob Stoop.

Rob Stoop is als volgt te bereiken:
Postadres:
Pieter Pauwstraat 42
1501 TC Zaandam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Amsterdam:
KVK 34340648 onder de naam Rob Stoop

Telefoon Rob Stoop:
06 25 07 70 13

E-mailadres Rob Stoop:
robstooppianoacc@gmail.com